Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

26.02.2023 Κυριακὴ
τῆς Τυρινῆς
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
27.02.2023 Δευτέρα
Ἀρχὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
16:00 Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
28.02.2023 Τρίτη
16:00 Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
1.03.2023 Τετάρτη
16:00 Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
2.03.2023 Πέμπτη
16:00 Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
3.03.2023 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
4.03.2023 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
5.03.2023 Κυριακὴ
Α΄ τῶν Νηστειῶν - τῆς Ὀρθοδοξίας
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
7.03.2023 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
9.03.2023 Πέμπτη
Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
10.03.2023 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Β΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
11.03.2023 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
12.03.2023 Κυριακὴ
Β΄ τῶν Νηστειῶν - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
14.03.2023 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
16.03.2023 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17.03.2023 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
18.03.2023 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
19.03.2022 Κυριακὴ
Γ΄ τῶν Νηστειῶν - τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
21.03.2023 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
23.03.2023 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
24.03.2023 Παρασκευὴ
17:00 Ἑσπερινὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
25.03.2023 Σάββατο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:00 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
26.03.2023 Κυριακὴ
Δ΄ τῶν Νηστειῶν - Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
28.03.2023 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
29.03.2023 Τετάρτη
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
30.03.2023 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
31.03.2023 Παρασκευὴ
17:00 Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
1.04.2023 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
2.04.2023 Κυριακὴ
Ε΄ τῶν Νηστειῶν - Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
4.04.2023 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.04.2023 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
8.04.2023 Σάββατο
Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς τῶν Βαΐων
9.04.2023 Κυριακή
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:00 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων καὶ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας
10.04.2023 Δευτέρα
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6:00 Ὦραι καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17:30 Μέγα Ἀπόδειπνον - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
11.04.2023 Τρίτη
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
6:00 Ὦραι καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17:30 Μέγα Ἀπόδειπνον - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
12.04.2023 Τετάρτη
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
6:00 Ὦραι καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17:00 Ἅγιον Ἐυχέλαιον, Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης
13.04.2023 Πέμπτη
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
6:00 Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
18:00 Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
14.04.2023 Παρασκευὴ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30 Μεγάλαι Ὦραι καὶ ἡ Ἀποκαθήλωσις
18:30 Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
15.04.2023 Σάββατο
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
7:00 Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
16.04.2023 Κυριακὴ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
0:00 ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:30 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα-Παρασκευή
Εσπερινός 17:00
Αγρυπνία με την Θεία Λειτουργία 21:00-3:00

Σάββατο
Όρθρος 5:00
Θεία Λειτουργία 7:00
Εσπερινός 17:00

Κυριακή
Όρθρος 6:00
Θεία Λειτουργία 8:00
Εσπερινός 17:00Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μεγάλες εορτές, το πρόγραμμα μπορεί να αλλαχθεί.


Ο προϊστάμενος του ιερού ησυχαστηρίου
Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκορέλωβ
Τηλ.: +357 99524283


Ιερόν Ησυχαστήριον του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ IMM
Ελληνικά
Русский
English
ΑΡΧΙΚΗ  ΝΕΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ