Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

17.03.2024 Κυριακὴ
τῆς Τυρινῆς
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς (κάθε Κυριακὴ ἀπόγευμα μέχρι Ε΄ Κυριακής)
18.03.2024 Δευτέρα
Ἀρχὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
16:00 Ἑσπερινός – Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
19.03.2024 Τρίτη
16:00 Ἑσπερινός – Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
20.03.2024 Τετάρτη
17:00 Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
21.03.2024 Πέμπτη
16:00 Ἑσπερινός – Μέγα Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
22.03.2024 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
23.03.2024 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
24.03.2024 Κυριακὴ
Α΄ τῶν Νηστειῶν - τῆς Ὀρθοδοξίας
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Ἑσπερινὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
25.03.2024 Δευτέρα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:00 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
26.03.2024 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
28.03.2024 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
29.03.2024 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Β΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
30.03.2024 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
31.03.2024 Κυριακὴ
Β΄ τῶν Νηστειῶν - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
2.04.2024 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
4.04.2024 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.04.2024 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
6.04.2024 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
7.04.2024 Κυριακὴ
Γ΄ τῶν Νηστειῶν - τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
9.04.2024 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
11.04.2024 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
12.04.2024 Παρασκευὴ
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
13.04.2024 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
14.04.2024 Κυριακὴ
Δ΄ τῶν Νηστειῶν - Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
16.04.2024 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17.04.2024 Τετάρτη
17:00 Μικρὸν Ἀπόδειπνον μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
18.04.2024 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
19.04.2024 Παρασκευὴ
17:00 Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
20.04.2024 Σάββατο
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
21.04.2024 Κυριακὴ
Ε΄ τῶν Νηστειῶν - Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
17:00Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
23.04.2024 Τρίτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
25.04.2024 Πέμπτη
24:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
27.04.2024 Σάββατο
Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς τῶν Βαΐων
28.04.2024 Κυριακή
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
5:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:00 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων καὶ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας
29.04.2024 Δευτέρα
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
6:00 Ὦραι καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17:30 Μέγα Ἀπόδειπνον - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
30.04.2024 Τρίτη
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
6:00 Ὦραι καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17:30 Μέγα Ἀπόδειπνον - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
1.05.2024 Τετάρτη
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
6:00 Ὦραι καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
17:00 Ἅγιον Ἐυχέλαιον, Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης
2.05.2024 Πέμπτη
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
6:00 Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
18:00 Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
3.05.2024 Παρασκευὴ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30 Μεγάλαι Ὦραι καὶ ἡ Ἀποκαθήλωσις
18:30 Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
4.05.2024 Σάββατο
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
7:00 Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία
5.05.2024 Κυριακὴ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
0:00 ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:30 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα-Πέμπτη
Εσπερινός 17:00
Αγρυπνία με την Θεία Λειτουργία 21:00-3:00

Παρασκευή
Εσπερινός 17:00

Σάββατο
Όρθρος 5:00
Θεία Λειτουργία 7:00
Εσπερινός 17:00

Κυριακή
Όρθρος 6:00
Θεία Λειτουργία 8:00
Εσπερινός 17:00
Αγρυπνία με την Θεία Λειτουργία 21:00-3:00


Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μεγάλες εορτές, το πρόγραμμα μπορεί να αλλαχθεί.


Ο προϊστάμενος του ιερού ησυχαστηρίου
Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκορέλωβ
Τηλ.: +357 99524283


Ιερόν Ησυχαστήριον του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ IMM
Ελληνικά
Русский
English
ΑΡΧΙΚΗ  ΝΕΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ